Általános jogi közlemények és információk a honlap használatával kapcsolatban

Érvényes: meghirdetéstől 2014-07-05-től, visszavonásig

Szolgáltatói adatok
 • A szolgáltató megnevezése: Kedvenc JM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • A szolgáltató megnevezésének rövidítése: Kedvenc JM Kft.
 • Szolgáltató székhelye: 1041. Budapest, Szilágyi u. 1.
 • Szolgáltató telephelye: 3200. Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.
 • Ügyfélszolgálati irodák: 3200. Gyöngyös, Ringsted u. 2. - 1041. Budapest, Szilágyi u. 1.
 • Központi telefonszám: +36 (37) 507-020
 • Fax: +36 (37) 373-782
 • E-mail cím: info@kedvencjm.hu

Jogi tudnivalók
  A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át.

  A www.kedvenc-etelbar.hu, www.kedvenc-husaruhaz.hu, www.kedvencjm.hu oldalain található tartalom személyes tulajdont képez. A honlap bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jog fenntartva.

  Előzetes, írásos hozzájárulás nélkül tilos a honlap egészének, vagy részeinek feldolgozása, értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit a felhasználó kizárólag magánfelhasználás céljából mentheti, vagy kinyomtathatja. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos.

  Az üzemeltető jogosult a jelen feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így javasoljuk, hogy a weblapot időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információk birtokában legyen.

  A honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt árakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a Kedvenc JM Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

  A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy tájékoztató anyagokat küldjön azon felhasználóinak, akik az ilyen információk küldéséhez hozzájárultak. Az ilyen jellegű elektronikus levelek addig továbbíthatók, ameddig a felhasználó kifejezetten nem tiltakozik ellenük, megtiltva további anyagok küldését.

  A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott, vagy a törvényekben meghatározott (NAV értesítés, adónyilvántartás) célra veszünk igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az üzemeltető automatikusan és visszaállíthatatlan módon megsemmisíti.

  Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

  A www.kedvenc-etelbar.hu, www.kedvenc-husaruhaz.hu, www.kedvencjm.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak.


Adatvédelemi tájékoztató
  A Kedvenc JM Kft. elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt. Biztos lehet abban, hogy személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal összhangban kezeljük. A jelen adatvédelmi irányelvek ismertetik, hogyan kezeljük személyes adatait. Az irányelvek meghatározzák, hogy a Kedvenc JM Kft. hogyan kezeli az Ön által részünkre átadott személyes adatokat, tájékoztatva Önt vagy hozzájárulását kérve, amikor ezt az alkalmazandó jogszabály előírja. Ezek az irányelvek a Kedvenc JM Kft. és kapcsolt vállalatai valamennyi vásárlójára érvényesek. Ugyancsak érvényesek weboldalaink látogatóira, függetlenül attól, hogy e látogatók a Kedvenc JM Kft. jelenlegi vásárlói-e vagy sem. Kérjük, a jelen irányelveket általános működési feltételeinkkel és adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint az egyes promóciónkra vonatkozó feltételeinkkel összefüggésben olvassa. Ezen irányelvek időről-időre módosulhatnak. Kérjük, weboldalainkon rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e változás az irányelvekben! Termékeink és szolgáltatásaink összekapcsolódhatnak más vállalatok weboldalaival és az általuk kínált szolgáltatásokkal; ezeknek a vállalatoknak saját adatvédelmi szabályzataik lehetnek. Javasoljuk, hogy olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatait! Harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért, valamint termékeik vagy szolgáltatásaik tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

  Mit értünk a személyes adatokon?

  Szigorú adatvédelmi normák felállítása érdekében a személyes adatok tág értelmezését követjük, így minden olyan adatot ideértünk, amely bármely természetes személyre, például alkalmazottra vagy vásárlókra vonatkozik, beleértve többek között a neveket, címeket, születési dátumokat és számlázási nyilvántartásokat. Vásárlóinkkal kapcsolatban, és ha a szövegből következik, a személyes adatok magukban foglalják a helyszínnel kapcsolatos adatokat, az internetes azonosító (IP) címeket, a böngészéssel kapcsolatos adatokat és a számítógépe esetleges használati adatait.

  Milyen személyes adatokat kezelünk?

  Szolgáltatásaink és termékeink jellegéből adódóan az alábbi személyes adatokat kezeljük, szükség esetén tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok – ezek az Ön azonosítását vagy az Önnel való kapcsolat létesítését lehetővé tevő információkat jelentik. Ilyen információ például a név, a cím, a telefonszám, az e-mail cím, a felhasználónevek és jelszavak, a születési dátum, nyelvi preferenciák, a szállítási adatok, valamint a közvetlenül Öntől kapott egyéb kapcsolati adatok. Számlaadatok – ide olyan adatok tartoznak, amelyeket Ön termékeink/szolgáltatásaink számlázása érdekében ad át részünkre, például bankszámlaadatok, számlázási cím, továbbá olyan adatok, amelyeket akkor ad meg nekünk, amikor akciókban vesz részt vagy termékeinkről és szolgáltatásainkról érdeklődik. Egyéb személyes adatok – ezek olyan adatok, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosan elérhető forrásokból szerzünk be. Más személyek személyes adatait is kezelhetjük, ha ilyeneket átad részünkre.

  Milyen céllal kezeljük adatait?

  Az Önre vonatkozó adatokat szolgáltatásainkkal és promócióinkkal összefüggésben kezeljük. Fontos számunkra, hogy termékeink és szolgáltatásaink egyszerűek, személyesek és megbízhatóak legyenek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy javítsuk szolgáltatásainkat, és minél jobban az Ön személyes igényeihez igazítsuk őket. Ezért az alábbi célokból kezelünk személyes adatokat, adott esetben tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően. Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása. Kapcsolattartáshoz szükséges, számla- és szolgáltatási adatokat használunk termékeink és szolgáltatásaink kialakításához és karbantartásához, adminisztrációs céljainkra, valamint mindenkori akcióinkkal összefüggésben. Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése. Fejlesztési döntéseink kialakításakor az érintett hírközlési hálózatok szintjén értelmezett, aggregált használat adatira támaszkodunk. Piackutatást is folytathatunk meglévő szolgáltatásaink továbbfejlesztésére és új termékek kifejlesztésére előfizetőink igényeinek megfelelően. Termékeink és szolgáltatásaink bemutatása. Alkalomadtán tájékoztathatjuk termékeink és szolgáltatásaink frissülő jellemzőiről és azon promóciókról, melyek számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. További részletekért tekintse meg „A hozzájárulás és a letiltás módja” pontot, ahol részletesen tájékoztatjuk, hogyan határozhatja meg hozzájárulásának terjedelmét. Áruk és szolgáltatások vásárlásának lehetővé tétele kereskedelmi partnereinktől. Termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele során időről időre speciális ajánlatokat mutathatunk be Önnek a képernyőn vagy az interneten, lehetővé téve, hogy árukat és szolgáltatásokat vásároljon partnereinktől, például a MIRBEST társ cégektől (a továbbiakban együttesen: „kereskedelmi partnerek”). Ha úgy dönt, hogy elfogadja ezeket az ajánlatokat, vagy lebonyolít egy tranzakciót, akkor megfelelő személyes adatait összegyűjthetjük és közölhetjük a promóciókat vagy tranzakciókat támogató kereskedelmi partnereinkkel. A Kedvenc JM Kft. az adatokat csak akkor kezeli és adja át, ha Ön ezen ajánlatokat elfogadja. Kérése teljesítésén kívül a kereskedelmi partnerek a személyes adatait felhasználhatják arra is, hogy az Ön érdeklődésére számot tartó egyéb információkat küldjenek Önnek. A személyes adatoknak a kereskedelmi partnerek általi felhasználására az ő adatvédelmi szabályzataik irányadók, és ezekre kell hivatkoznia, ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy kereskedelmi partnereink hogyan használják az Ön személyes adatait. Teljesítményünk kezelése. Felhasználhatunk személyes adatokat, amikor visszajelzést kérünk termékeink és szolgáltatásaink teljesítményéről, ügyfélszolgálatunkról, valamint karbantartási tevékenységünkről és egyéb műveleteink minőségéről. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, az Önre vonatkozó, termékeink felhasználásával és elérésével kapcsolatos információkat felhasználhatjuk a forgalom szabályozása, a vásárlók kérdéseinek megválaszolása, valamint a visszaélések megakadályozása vagy észlelése érdekében. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, képzési és minőségbiztosítási célokból, valamint, hogy rögzítsük azon termékek és szolgáltatások részleteit, melyeket Ön tőlünk megrendelt, figyelemmel kísérhetjük és rögzíthetjük is az Önnel folytatott kommunikációinkat, beleértve az e-maileket és a telefonbeszélgetéseket. Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. Jogszabályok kötelezhetnek bennünket személyes adatok átadására valamely bírósági vagy hatósági eljárás előírásainak megfelelően vagy a bűnüldöző hatóságok kérésének eleget téve. A bírósági vagy hatósági eljárásokra vonatkozó szabályokkal összhangban előfordulhat, hogy ezen adatok átadására az Ön hozzájárulása és tájékoztatása nélkül kerül sor. Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy kifogásolja a hatóságok személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó esetleges igényét. Egyéb felhasználások. Kutatási és egyéb törvényes üzleti célokból felhasználhatunk anonimizált és összesített információkat jelentések és elemzések készítésére, például azzal kapcsolatban, hogy előfizetőink milyen típusú tartalmat és/vagy hirdetéseket néznek meg vagy ugornak át.

  Kinek adhatunk át személyes adatokat?

  A Kedvenc JM Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak megóvása iránt. Termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása érdekében a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és adott esetben előzetes tájékoztatástól és hozzájárulástól függően, az alább leírt módon személyes adatokat adhatunk át harmadik felek számára, beleértve az EU-n és Svájcon kívüli országokban található harmadik feleket is, amelyekben az adatvédelmi szabályok különbözhetnek az EU-ban és Svájcban érvényes szabályoktól. A MIRBEST csoporton belüli szervezeti egységek. Személyes adatait megoszthatjuk bármely anyavállalattal, leányvállalattal vagy közös irányítás alatt álló egyéb vállalattal (együttesen: „kapcsolt vállalatok”). Ilyen esetekben a kapcsolt vállalatoktól elvárjuk, hogy a jelen irányelveket tartsák tiszteletben. A Kedvenc JM Kft. alkalmazottai. Csak speciális felhatalmazású alkalmazottak kiválasztott csoportjaférhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Ezek az alkalmazottak csak a feladataik megfelelő ellátása érdekében feltétlenül szükséges információkat ismerhetik meg. Kereskedelmi partnerek. Ha Ön egy általunk megjelenített, de kereskedelmi partnereink által végrehajtott tranzakcióban kíván részt venni, akkor adott esetben személyes adatokat adhatunk át e kereskedelmi partnerek részére. További részletekért tekintse meg a „Milyen célból használunk fel személyes adatokat?” pontot. Vállalatfelvásárlás. Amennyiben egy másik vállalat megvásárolja a Kedvenc JM Kft-t, vagy megszerzi annak eszközeit, amelyek magukban foglalják vagy tartalmazzák a Kedvenc JM Kft. által kezelt személyes adatokat, akkor a vevő átvállalja az Ön személyes adataira vonatkozó, a jelen irányelvekben ismertetett jogokat és kötelezettségeket. Egyéb harmadik felek. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, megoszthatunk személyes adatokat olyan harmadik felekkel, akikben megbízunk, ha az adatok átadása szükséges a termékeink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához (pl. ügyfélszolgálat), valamint olyan harmadik fél beszállítókkal, amelyeket a Kedvenc JM Kft. kifejezetten azzal a céllal alkalmaz, hogy termékeket és szolgáltatásokat bocsássanak a rendelkezésünkre, mely esetben előírjuk e felek számára, hogy az adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeljék, és kizárólag a meghatározott termékek vagy szolgáltatások rendelkezésünkre bocsátása céljából használják fel. Ha az alkalmazandó jogszabályok lehetőséget adnak rá, személyes adatokat oszthatunk meg követelések érvényesítésével foglalkozó vállalkozásokkal is. Előfordulhatnak olyan esetek is, ahol jogszabály kötelez bennünket személyes adatok átadására hatóságok vagy más harmadik felek számára.

  Hogyan óvjuk a személyes adatokat?

  Minden tőlünk telhetőt megteszünk vásárlóink adatainak és az azokhoz fűződő jogoknak a megóvása érdekében, és megfelelő lépéseket teszünk megvédésükre. A vonatkozó szabályozással összhangban társaságunk kijelölte azokat a személyeket, akik felelősek infrastruktúránk és informatikai rendszereink támogatásáért. A személyes adatok megóvására olyan, az Ön részére kínált vagy rendelkezésre bocsátott szolgáltatástól vagy terméktől függően különböző megoldásokat vezettünk be, amelyek részben technikai, részben az ezen irányelveken alapuló megoldásokon alapulnak. E megoldások közé tartozhat többek között a jelszavas védelem, a titkosítás, a tűzfalak alkalmazása, a vírus-, és behatolás-védelem, valamint az alkalmazottakra vonatkozó hozzáférési korlátozások rendszere.

  Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

  A személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kell megőriznünk.

  A hozzájárulás és letiltás módjai

  Megkereshetjük, hogy hozzájárulása esetén tájékoztassuk az érdeklődésére számot tartó termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ha a továbbiakban már nem kívánna az ilyen direktmarketing tevékenység címzettje lenni, azt többféle módon is (e-mail, SMS, telefon, postai levél), vagy ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lépve is letilthatja.

  Mit jelentenek a cookie-k?

  A "cookie-k" az Ön internetböngészője által tárolt kisméretű fájlok. Internetböngészője olyan adatokat gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb "clickstream"-adatok. A cookie-k segítségével weboldalainkat látogatóink szükségleteihez igazíthatjuk, jobb és személyre szabottabb szolgáltatást nyújthatunk, és emlékeztethetjük bizonyos választásaira, így nem szükséges újból beírnia őket. A cookie-k segítségével megállapíthatjuk weboldalunk forgalmát is, beleértve a meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat. A hirdetési hálózati szolgáltatók révén segítséget nyújthatunk reklámok vagy más tartalmak elhelyezéséhez e weboldalon és más olyan weboldalakon, amelyek a Kedvenc JM Kft. hirdetéseit jelenítik meg. A hirdetési hálózati szolgáltatók cookie-kat, web beaconokat vagy a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén lévő hasonló technológiákat alkalmazhatnak, hogy az Ön érdeklődéséhez szabott hirdetésekkel vagy tartalmakkal szolgáljanak, kialakítva internetböngészési profilját ezen a weboldalon vagy az Ön által meglátogatott egyéb weboldalakon. A cookie-knak, web beaconoknak vagy hasonló technológiáknak a hirdetési hálózati szolgáltatóink általi alkalmazását saját adatvédelmi szabályzataik határozzák meg, és nem a Kedvenc JM Kft. adatvédelmi szabályzata. Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. Az eljárás az Ön böngészőjétől függ. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára.

  Milyen jogai vannak?

  Ön jogosult kérni pontatlan, helytelen vagy elavult személyes adatai törlését vagy aktualizálását. Ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó adataink hiányosak, hibásak, nem helyénvalók vagy elavultak, kérjük, tudassa velünk, és mi a szükséges változtatásokat a törvényes határidőn belül megtesszük. Ön jogosult megismerni, hogy milyen személyes adatokat őrzünk Önről. Ha a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad rá, kis összegű díjat számíthatunk fel, amely fedezi az ezen adatok Ön számára történő átadásával kapcsolatos adminisztrációs költséget. Ön ugyancsak jogosult kérni, hogy szüntessük be személyes adatainak direktmarketing célokra való feldolgozását. Ha a jövőben nem kíván direktmarketing információkat vagy telefonértékesítési megkereséseket kapni, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Az ügyfélszolgálatot weboldalunk "Kapcsolat" oldala útján érheti el. Felhívjuk figyelmét, amennyiben személyes adatainak kezelését megtiltja, vagy azok kezelésének megszüntetését kéri, előfordulhat, hogy nem tudjuk folytatni termékeink vagy szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátását.

  Hogyan fordulhat hozzánk az irányelvekkel kapcsolatban?

  Ha ezen irányelvekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket a info@kedvencjm.hu e-mail címen.
© 2014 - Kedvenc Húsáruházak - Minden jog fenntartva!
Kedvenc JM Kereskedelmi Kft. - H-3200. Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.
Design és programozás: Bálint Ádám