Regisztráció a programba

Önhöz legközelebbi áruházunk: *
Vezetéknév: *
Keresztnév: *
Irányítószám: *
Település:
Utca megnevezése:
Házszám:
Emelet:
Ajtó:
Telefonszám: *
Email cím: *

Tájékoztatjuk, hogy Ön a regisztráció elindításával automatikusan elfogadja a Kedvenc JM Kft. törzsvásárlói programjának Általános Részvételi Feltételeit és Működési Szabályzatát. A regisztrációs űrlap kitöltése után, igényét 48 órán belül feldolgozzuk és a megadott e-mail címére elküldjük Önnek a törzsvásárlói kártya igényléséhez szükséges kinyomtatható dokumentumot. A törzsvásárlói kártyát az Ön által kiválasztott áruház ügyfélszolgálatán (a kinyomtatott dokumentum bemutatásával) 72 óra eltelte után, a regisztrációt követő 14 napig veheti át.
A Kedvenc JM Kft. törzsvásárlói programjának Általános Részvételi Feltételei, és Működési Szabályzata

Érvényes: meghirdetéstől 2014-07-05-től, visszavonásig

1.§ - Általános rendelkezések:
 • (1) Jelen dokumentum a Kedvenc JM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidített, és további megnevezése: KEDVENC JM Kft.) törzsvásárlói programjára vonatkozó Általános Részvételi Feltételeket, és Működési Szabályzatot tartalmazza (rövidített, és további megnevezése: Törzsvásárlói ARF/MSZ).
 • (2) Jelen Törzsvásárlói ARF/MSZ kizárólag a feltűntetett érvényességi idő alatt érvényes, és hatályos minden a programban jelenleg résztvevő, és újonnan csatlakozott természetes személy számára (továbbiakban: Törzsvásárló), akik saját meggyőződésük és szándékuk révén részt kívánnak venni a vásárlási kedvezményeket kínáló programban.
 • (3) A KEDVENC JM Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a hatály alatt lévő Törzsvásárlói ARF/MSZ -ot bármikor saját belátása szerint visszavonja, vagy egyoldalúan módosítsa.
 • (4) A programban résztvevő Törzsvásárló a programban történő első, vagy többszöri részvétellel (ráutaló magatartással) automatikusan elfogadja az aktuálisan hatályos Törzsvásárlói ARF/MSZ-t, és az esetleges mellékleteiben foglaltakat.
 • (5) A szabályzatban esetlegesen tévesen szereplő információkért a KEDVENC JM Kft. nem vállal felelősséget, és ezt a Törzsvásárló a jelen dokumentumban szereplő feltételek elfogadásával tudomásul veszi.
 • (6) A Törzsvásárlói ARF/MSZ információira vonatkozó kérdések megválaszolására, és a vitás esetek kezelésére a KEDVENC JM Kft. kirendelt ügyfélszolgálata kompetens reagálni. Reklamációt az üzletekből történő távozás után nem áll módunkban elfogadni.
 • (7) Az aktuálisan hatályos Törzsvásárlói ARF/MSZ megtekinthető a KEDVENC JM Kft. kiskereskedelmi üzleteiben, illetve az interneten a KEDVENC JM Kft. internetes honlapján a www.kedvenc-husaruhaz.hu webcímen.
2.§ - Személyes adatok kezelése:
 • (1) A Törzsvásárló a törzsvásárlói program regisztrációs lapján feltüntetett adatok kitöltésével, és sajátkezű aláírásával hitelesítve automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy személyes- és címadatait a KEDVENC JM Kft. saját üzleti tevékenysége elősegítése érdekében kereskedelmi, és marketing célból kezelje, illetve továbbítsa közvetlen szerződéses partnerei irányába. Amennyiben a törzsvásárló nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy adatait a KEDVENC JM Kft. harmadik személynek kiadja, vagy továbbítsa, írásban tehet erre vonatkozó nyilatkozatot. A ráutaló nyilatkozatot a KEDVENC JM Kft. H-3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 9. sz. alatti irodájába kell nyomon követhető formában eljuttatni, amelynek beérkezését és feldolgozását követően a KEDVENC JM Kft. megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • (2) A KEDVENC JM Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a programban résztvevő Törzsvásárlók körében az adatkezeléssel kapcsolatos "személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról" szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján jár el, a jelenlegi Törzsvásárlói ARF/MSZ-ban nem szabályozott kérdések esetében is.
3.§ - A törzsvásárlói programban történő részvétel feltételei:
 • (1) A KEDVENC JM Kft. Törzsvásárlói programjában minden 18. életévét betöltött magyarországi lakcímmel rendelkező belföldi és külföldi EU állampolgár részt vehet, aki elfogadja a részvételi feltételeket. A törzsvásárlói programba történő jelentkezés, a program regisztrációs lapján hitelesen kitöltött adatok, és a lapon rögzített egyéni és eredeti aláírás együttes megléte mellett válik érvényessé. A programba történő jelentkezés során adategyeztetés miatt szükségessé válhat a leendő Törzsvásárló személyazonosságát, és lakcímét igazoló dokumentumok felmutatása.
 • (2) A programba történő jelentkezést a leendő Törzsvásárló a KEDVENC JM Kft. kiskereskedelmi üzleteiben, és online felületén keresztül elektronikus úton, soron kívül is kezdeményezheti a www.kedvenc-husaruhaz.hu webcímen. A törzsvásárlói programba történő jelentkezés elektronikus úton, csak akkor válik véglegesen elfogadottá, amennyiben a leendő törzsvásárló KEDVENC JM Kft. online regisztrációs felületéről kinyomtatott visszaigazoló lapot, az első kasszánál történő vásárlás alkalmával felmutatja és jóváhagyatja a KEDVENC JM Kft. bolti képviselőjével, vagy ügyfélszolgálatával. Nyomtatott Törzsvásárlói kártyát a Törzsvásárló a visszaigazoló nyomtatvány leadását követően szerezhet a KEDVENC JM Kft. kiskereskedelmi üzleteinek pénztárjainál, vagy ügyfélszolgálatán.
 • (3) A papíralapú és elektronikus regisztrációs lapon a következő személyes, illetve egyéb adatokat kötelező feltűntetni:
  • a) Név, postázási cím (a megadott címre történik a programmal kapcsolatos marketing információk esetleges kipostázása)
  • b) Születési dátum (a regisztráció feltétele a 18. életév betöltése)
  • c) Az egyéb adatok megadása nem kötelező (pl. e-mail cím, telefonszám), de pl. lehetőség van az élelmiszerekre vonatkozó speciális igények, illetve akciókkal kapcsolatos elektronikus tájékoztatási igény megadása.
  • d) Online regisztráció esetén feltétel a programtagság feltételeinek és az adatvédelmi szabályzat megismerésére vonatkozó részeket megismerése és elfogadása.
 • (4) Jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek rész a KEDVENC JM Kft. Törzsvásárlói programjában.
 • (5) A törzsvásárlói programban történő részvétel, és a programhoz tartozó vonalkódos törzsvásárlói kártya kiváltása egyszeri alkalommal ingyenes. A részvételi szándék során nem szükséges a vásárlás tényét igazolni.
 • (6) A törzsvásárlói programban történő részvétel, és a program előnyeinek haszonélvezete a programregisztrációt visszaigazoló online nyomtatvány, vagy a törzsvásárlói kártya kibocsájtását követően válik érvényessé.
 • (7) A KEDVENC JM Kft. által üzemeltetett törzsvásárlói program célja kedvezmény pontok gyűjtése, és a kedvezményes termékvásárlás lehetősége a jelen ARF/MSZ-ban meghatározott módszertan szerint.
 • (8) A törzsvásárlói programban résztvevő Törzsvásárló levelezési címének, illetve egyéb adatainak változtatását, továbbá törzsvásárlói kártyájának átruházását, személyazonosságot igazoló okmányának felmutatásával, illetve írásbeli nyilatkozatának leadásával kezdeményezheti a KEDVENC JM Kft. pénztárjainál, vagy kijelölt ügyfélszolgálatain.
 • (9) A KEDVENC JM Kft. Törzsvásárlói programjában résztvevő Törzsvásárló írásos formában bármikor kérheti törzsvásárlói tagságának megszűntetését, a tagság megszűnését követően az egykori Törzsvásárló további kedvezmények igénybevételére, és pontgyűjtésre nem jogosult. Megszűntetés esetén, a törzsvásárlói programban eddigi gyűjtött pontok automatikusan zárolásra kerülnek, és azok felhasználása a továbbiakban nem alkalmazható.
 • (10) A KEDVENC JM Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a programban résztvevő azon Törzsvásárlót, aki 24 hónapon keresztül egyetlen alkalommal sem használja a törzsvásárlói programhoz kapcsolódó törzsvásárlói kártyáját a törzsvásárlói programból kizárja, tagságát pedig automatikusan megszűntesse. A tagság automatikus megszűntetése a Törzsvásárlói kártyával történő visszaélés, illetve jelen ARF/MSZ-ben szabályozott feltételek megszegése esetén is alkalmazható. A tagság megszűnését követően a törzsvásárlói adatok automatikusan törlődnek, azok nem kerülnek további felhasználásra. Ezen felül az egykori Törzsvásárló további kedvezmények igénybevételére, és pontgyűjtésre nem jogosult. Megszűnés esetén, a törzsvásárlói programban eddigi gyűjtött pontok automatikusan zárolásra kerülnek, és azok felhasználása a továbbiakban nem alkalmazható. A törzsvásárlói programból kizárt, vagy törölt törzsvásárló a törlést követő 3 hónapon belül nem reaktiválható.
 • (11) A törzsvásárlói programban résztvevő vásárlói kedvezmények más egyéb kedvezménnyel nem vonhatók össze.
4.§ - Törzsvásárlói programhoz kapcsolt törzsvásárlói kártyára vonatkozó rendelkezések:
 • (1) A törzsvásárlói programhoz kapcsolt törzsvásárlói kártyát nem csak a kártyabirtokos Törzsvásárló használhatja. A törzsvásárlói kártya használata, továbbá a pontbeváltás során személyi azonosításra nem kerül sor. A törzsvásárlói kártya a tényleges birtoklás ténye mellett használható. A törzsvásárlói kártya esetleges elvesztése, vagy eltulajdonítása esetén a Törzsvásárló köteles 24 órán belül személyes bejelentést tenni a kártya eltűnéséről a KEDVENC JM Kft. ügyfélszolgálatán. A bejelentés során személyazonosításra minden esetben sor kerül. A bejelentés elmulasztása esetén a KEDVENC JM Kft. nem vállal felelősséget a törzsvásárlói kártya illetéktelen felhasználásával kapcsolatban. Elvesztett, vagy eltulajdonított törzsvásárlói kártya esetén az eltűnt kártyán gyűjtött pontok nem írhatók jóvá pótolt törzsvásárlói kártyán. Az elvesztett kártya összes adata (bele értve a gyűjtött pontokat is) a bejelentést követően tiltásra kerül.
 • (2) A törzsvásárlói programhoz kapcsolt törzsvásárlói kártya elvesztése, eltulajdonítása, vagy megrongálódása esetén a Törzsvásárló külön kérésre 1000 Ft/db előállítási költség viselése mellett új törzsvásárlói kártyát igényelhet. Pontátvezetés újonnan igényelt kártyára, csak a megrongálódott kártya, és a törzsvásárló személyi azonosító okmányának együttes felmutatása esetén lehetséges.
 • (3) A KEDVENC JM Kft. a kártyavisszavonás jogát fenntartja. Az esetleges kártya visszavonásról a KEDVENC JM Kft. minden esetben írásos értesítést küld a törzsvásárló kártyabirtokos számára.
5.§ - A pontgyűjtés szabályai a törzsvásárlói programban:
 • (1) A törzsvásárlói programban résztvevő Törzsvásárló törzsvásárlói kártyája használata esetén, vásárlásonként minden megfizetett 1000 Ft összeg után 10 elektronikusan nyilvántartott pontot kap. Az elektronikusan nyilvántartott pontok központi rendszerben, a kártyán szereplő vonalkód azonosító alapján kerülnek regisztrálásra, amely azonosító a törzsvásárló által megadott személyi adatokkal egybekötöttek.
 • (2) A KEDVENC JM Kft. aktuális hatályban lévő akciós termékei után lehetőség van további extra pontok jóváírásra az elektronikus rendszerben (a kapcsolt kártya azonosítója alapján). Az aktuális akciókról a Törzsvásárló/kártyahasználó bővebben tájékozódhat a KEDVENC JM Kft. kiskereskedelmi üzleteiben.
 • (3) A KEDVENC JM Kft. kizárólagos akciókat hirdethet meg a törzsvásárlói programban résztvevőknek, amelyek a pontgyűjtésen túl más egyéb kedvezményes ajánlatokat is tartalmazhat. A kizárólagos akciókról a Törzsvásárló/kártyahasználó bővebben tájékozódhat a KEDVENC JM Kft. kiskereskedelmi üzleteiben.
 • (4) A pénztárnál történő fizetés megkezdése előtt vonalkódos leolvasás céljából át kell adni a törzsvásárlói kártyát a pénztárosnak, mivel az elektronikus központi rendszer csak így képes elektronikus pontokat jóváírni a törzsvásárló pontgyűjtő számláján.
 • (5) Pontok utólagos jóváírására, érvénytelenítésére nincs lehetőség.
 • (6) A törzsvásárlói pontgyűjtő számlán jóváírt pontokat más gyűjtőszámlával összevonni nem lehetséges. Az árukísérő tiketten feltűntetett kedvezménypontok csak tájékoztató jellegűek és könnyebb megértést szolgálják. Esetleges eltérés esetén a KEDVENC JM Kft. nem vállal felelősséget.
 • (7) Vásárlásonként, kizárólag egy alkalommal van lehetőség pontokat jóváírni a törzsvásárlói kártyához rendelt törzsvásárlói számlán.
6.§ - Az elektronikusan könyvelt pontok beváltásának szabályai:
 • (1) A törzsvásárlói programban történő pontbeváltás alkalmával, a Törzsvásárló köteles a törzsvásárlói programhoz kapcsolt törzsvásárlói kártyát felmutatni a pénztárnál, elektronikus beolvasás céljából. A beolvasás elmulasztása esetén nem realizálható kedvezménypont jóváírása.
 • (2) A törzsvásárlói programban összegyűjtött kedvezménypontok a vásárlások alkalmával válthatók be akként, hogy minden beváltott pont után a Törzsvásárló 1 Forintnak megfelelő kedvezmény jóváírást kap a vásárolt termék árából.
 • (3) Minden pontbeváltás után a Törzsvásárló elismerő nyugtát kap az ügyletről, amelyet a kártyahasználó aláírásával hitelesnek tekinti. Azon esetben, ha a törzsvásárló és a pontbeváltó kártyahasználó személye nem azonos, a KEDVENC JM Kft. nem vállal felelősséget a pontbeváltás jóváírása terén.
 • (4) Amennyiben a törzsvásárlói programhoz tartozó vásárlói kártya használata során a KEDVENC JM Kft. tévesen pontokat von le a törzsvásárló, vagy a kártyahasználó hátrányára, és azt a felhasználó kifogásolja azon esetben a KEDVENC JM Kft. a panaszt kivizsgálja. Jogos kifogás esetén a korábbiakban tévesen levont pontok 7 napon belül újból jóváírásra kerülnek. A KEDVENC JM Kft. kizárja a kártérítési felelősséget a vásárlás folytán esetlegesen tévesen levont pontok miatt.
 • (5) Kizárólag törzsvásárlói kedvezménypontok beváltásával a Törzsvásárló nem vásárolhat. Egy vásárlás alkalmával a vásárlás összértékének 50%-ban jogosult a kedvezmények igénybevételére.
 • (6) A törzsvásárlói programban összegyűjtött pontokat nincs lehetőség készpénzre, vagy más egyéb fizetőeszközre beváltani.
 • (7) A kedvezménypontok beváltásának alkalmával kizárólag egy törzsvásárlói kártya használható, a kedvezmények összevonására más törzsvásárlói egyenleg terhére nincs lehetőség.
 • (8) Pontbeváltás esetén a fennmaradó összegre pontgyűjtési lehetőség nincs.
 • (9) A törzsvásárlói programban gyűjtött pontok pontbeváltásig, fel nem használás esetén a törzsvásárlói viszony fennállásáig érvényesek.
 • (10) Törzsvásárlói pontokat gyűjteni és jóváírni kizárólag a KEDVENC JM Kft. kijelölt kiskereskedelmi üzleteiben lehetséges. A programban résztvevő üzletek listáját megtalálja a KEDVENC JM Kft. elektronikus weboldalán www.kedvencjm.hu, vagy a www.kedvenc-husaruhaz.hu webcímen, illetve az üzletekben.
 • (11) A törzsvásárlói program feltételei egyes kiskereskedelmi üzletek esetében eltérhetnek, a program részvétel kapcsán a vásárló a KEDVENC JM Kft. kiskereskedelmi üzleteiben tájékozódhat.
7.§ - A program törzsvásárlói program, és a pontgyűjtés időtartalma:
 • (1) A törzsvásárlói program, illetve a kapcsolt törzsvásárlói pontgyűjtő kártya a program visszavonásáig érvényes.
 • (2) A törzsvásárlói program határozatlan időtartamú. A program esetleges változásairól, vagy megszűntetésről, bővebben tájékozódhat a KEDVENC JM Kft. elektronikus weboldalán a www.kedvencjm.hu webcímen; vagy személyesen a KEDVENC JM Kft. kiskereskedelmi üzleteiben kifüggesztve.
 • (3) A programváltozás, illetve megszűntetés esetén a kiértesítési idő 30 naptári nap. A program esetleges megszűnését követően a Törzsvásárló a gyűjtött pontokat 60 napig vásárolhatja le.
© 2014 - Kedvenc Húsáruházak - Minden jog fenntartva!
Kedvenc JM Kereskedelmi Kft. - H-3200. Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.
Design és programozás: Bálint Ádám